Personalas 360

Sprendimai padaliniams/filialamsSprendimai procesamsSprendimai personaluiSprendimai įrangaiSprendimai parduotuvėmsSprendimai paslaugoms

0 negaliu komentuoti
1 reikia gerokai pasidomėti
2 reikia pasidomėti
3 kartais tai pademonstruoja
4 dažnai tai demonstruoja
5 puikiai tai demonstruoja
6 rodo nuostabų pavyzdį kitiems

LYDERYSTĖ

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Rodo puijkų pavyzdį kitiems ir įkvėpia juos elgtis taip pat0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Kuria patikimo, pozityvaus ir nergingo žmogaus įvaizdį0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Demonstruoja aukštas kompanijos vertybes0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad visi komandos nariai žinotų, ko iš jų tikimasi0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Jei reikia, paaiškina, kodėl reikia pasistengti ir kokia bus visiems iš to nauda0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sunkiu metu demonstruoja dar stipresnę lyderystę0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Demonstruoja reikiamo elgesio pavyzdį, kad organizacija judėtų pirmyn0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Pristatomi pagrindiniai veiklos rodikliai arba priemonės, apimančios rezultatus ir elgesį, būtiną organizacijos sėkmei0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Noriai prisiima apskaičiuotą ir valdomą riziką savo kompetencijų ribose0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aktyviai siekia grįžtamojo ryšio apie vadovavimo / valdymo stilių ir, remdamasis pateiktais atsiliepimais, aktyviai siekia tobulėti0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

Komunikacija

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Komunikuoja efektyviai ir užtikrintai su skirtingais žmonėmis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Logiškai ir aškiai dėsto savo mintis ir idėjas0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina tikslų ir savalaikį informacijos srautą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Klausosi ir efektyviai atsako į kitų klausimus, mintis ar požiūrį0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Skatina grįžtamąjį ryšį ir pastovų bendravimą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Informuoja kitus apie pokyčius, kurie daro jiems įtaką0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Kai tik galima, naudoja verbalinę, o ne elektroninę komunikaciją0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Suvokia esmę ir užtikrina abipusį supratimą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sunkiais laikais užtikrina, kad visi darbuotojai būtų informuojami apie organizacijos situaciją ir planus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

NORAS KEISTIS IR ADAPTACIJA

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Svarsto idėjas ir skatina kitus kurti naujus ir novatoriškus veiklos tobulinimo būdus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Profesionaliai, lanksčiai ir teigiamai reaguoja į nuolat besikeičiančią aplinką0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Kitų inicijuotas pokyčių iniciatyvas, perima tarsi savo paties iniciatyvą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Analizuoja ir parengia sudėtingų pokyčių planus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Palaikymas ir bendravimas su asmenimis kinta, atsižvelgiant į jų norą keistis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Imasi iniciatyvos išsiaiškinti ir suprasti pokyčių poveikį visiems, aktyviai sprendžia problemas0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
nuosmukio laikotarpius mato kaip galimybę daryti teigiamus pokyčius0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Nustato pokyčių etapus / pagrindinius taškus ir švenčia jų pasiekimą
0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

STRATEGINIS PLANAVIMAS IR PERSPEKTYVA

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Geba suprasti esamus ir planuojamus įmonės tiklus, bei laikytis jų planuojant veiklą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aiškiai komunikuoja savo komandos vaidmenį priosidedfant prie įmonės tikslų0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Priimdamas sprendimus atsižvelgia į ilgalaikius įmonės tiklus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Supranta politinės, socialinės, ekonominoės ir technologinės aplinkos įtaką organizacijos tikslams0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Supranta kompanijos viziją, misiją ir vertybes0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aktyviai valdo verslo iššūkius ir kuria planą jiems įveikti0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Demonstruoja supratimą, ko reikia, kad kompanija sėkmingai vystytūsi0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Pasiruošia augimui ar krūvio padidėjimui prieš tam nutinkant0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

MĄSTYMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Sprendžiant problemas mato visą situaciją, geba atsitraukti nuo detalių ir pamatyti visą vaizdą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Geba išklausyti kitus, vertina jų idėjas, nuomones ir pamąstymus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Priima pagrįstus ir savalaikius sprendimus, atsižvelgdamas į riziką, alternatyvas ir praktinius padarinius0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Problemas sprendžia laiku ir nedvejodamas0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Demonstruoja aiškų mąstymą, neatrodo sumišęs ar sau prieštaraujantis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Greitai suvokia naują informaciją0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Nepasiklysta detalėse, greitai koncentruojasi ties svarbiais dalykais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sunkius sprendimus priima žmoniškai ir greitai0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Problemas mato kaip galimybę tobulėti ar sukurti naujoms galimybėms komandoje0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Neskausmingai įveikia problemas ir kliūtis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

PLANAVIMAS IR PRIORETIZAVIMAS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Stebi savo ir savo komandos narių užimtumą, demonstruoja lankstumą skirtantis dabus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Stebi savo ir savo komandos narių užimtumą, demonstruoja lankstumą keičiant komandos sysį ar struktūrą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Fokusuoja ties užduotimis ir tikslais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Stebi progresą ir suvaldo problemas, joms dar nepadarius kritinės žalos0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Kuria veiksmingus išimčių valdymo planus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Įtraukia visus susijusius asmenis į planų sudarymą ir prioritetų nustatymą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad streso metu ilgalaikės iniciatyvos ir sprendimai nebūtų paveikti trumpalaikių problemų0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Identifikuoja tinkamus žmones užduotims atlikti, įvertina jų galimybes/potencialą ir sklandžiai deleguoja darbus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

KOMANDOS FORMAVIMAS IR VADOVAVIMAS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Demonstruoja toleranciją skirtingoms kultūroms ar pažiūroms0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sėkmingai vadovauja ir vysto komandą, kurios nariai nutolę (geografiškai)0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Vysto komandos narių gebėjimus, didinant tikimybę sklandžiai susidoroti su sunkumais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad visi komandos nafriai žinotų apie savo pasiekimus ir kaip dar patobulėti0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Naudoja efektyvius būdus siekiant greičiau įtraukti naujus komandos narius0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aktyviai motyvuoja komandą, naudodamas įvairius motyvavimo metodus, ypač po personalo mažinimo0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad nauji komandos nariai gautų reikia pagalbą ir apmokymus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Padeda naujiems komandos nariams pritapti ir įsisavinti darbo metodus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Identifikuoja esamus ir būsimus personalo reikalavimus ir jiems pasiruošia iš anksto0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Buria komandos lyderius, kad jų dėka visa komanda prisitaikyti prie didesnio darbo krūvio0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

VADOVAVIMAS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Aktyviai stebi darbo našumą ir skatina reguliarius našumo vertinimus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Apdovanoja ir išsikria individualius darbuotojus už pasiekimus0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Moko kitus kaip padidinti savo darbo našumą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Tariasi ir pagarbiai bendrauja su ‘sudėtingais’ arba darbo našumo problemų turinčiais darbuotojais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sukuria aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi įsitraukę0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad kiekvienas darbuotojas turi asmeninį planą, kurio tikslai sutampa su kompanijos tikslais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aktyviai domisi kiekvieno poreikiais ir karjertos planais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Laiku ir tinkamais suteikia informaciją ir grįžtamąjį ryšį kolegoms0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Apdovanoja, skatina naujoves ir pavyzdingą elgesį, net ir esant sudėtingai situacijai0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Greitai atpažįsta ir kalbasi su darbuotoju, kuris netinkamai elgesi su kitais0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

ORGANIZACIJOS IR INDUSTRIJOS ŽINIOS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Kompanijos politikos supratimas ir aktyvus dalyvavimas0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Organizacijos procesų ir procedūrų išmanymas sklandžiai veiklai organizuoti0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Bendravimas su kolegomis kuriant vidinius išorinius santykius0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Skiria pakankamai laiko ir energijos, sekti rinkos tendencijas, kurios įtakoja verslą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Finansinės informacijos supratimas, biudžeto ir resursų valdymas sutampantis su kompanijos taisyklėmis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Visada susipažinęs su industrijos/sektoriaus naujovėmis0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Visada susipažinęs su studijomis/tyrimais, kurie įtakoja industrijos/sektoriaus vystymąsi0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

EMOCINIS INTELEKTAS

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Valdo neigiamas emocijas ir pyktį0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Išlaiko pozityvumą, kontroliuoja steresą ir nerimą, kad nepakenktų kitų nuotaikoms0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Išlieka ryžtingas ir susikaupęs, net ir kai nesiseka0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Viešai atpažįsta ir nuosekliai tenkina klientų poreikius0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Sumaniai derasi ir naudojasi daugybe įtikinėjimo taktikų, kad pasiektų rezultatų0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Verčia kitus jaustis gerai, netgi ir kritikuodamas ar pranešdamas blogas žinias0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Prisitaiko reikalui esant, kad atitiktų asmens poreikius arba situacija0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Atpažįsta kitų streso simptomus ir padeda juos valdyti0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Atpažįsta manipuliacijas arba negarbingą elgesį0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

VERSLO ETIKA

KlausimasAtsakymasKoeficientas
Aptarinėja etikos problemas kai nustatinėja tikslus ir juos tvirtina0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aptarinėja įtaką darbuotojams kai nustatinėja tikslus ir juos tvirtina0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aptarinėja sveikatos ir saugumo padarinius kai nustatinėja tikslus ir juos tvirtina0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Pasirengęs priimti sudėtingus sprendimus, kad paisytų etikos, moralės ir teisinių standartų0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Aiškiai supranta finansinius procesus, kurių turi būti laikomasi0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Atvirai ir sąžiningai laikosi politikos, susijusios su išlaidomis, pirkimu, verslo dovanomis ir kitomis, priemonėmis galinčiomis suteikti asmeninės nuados0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Puikiai tvarkosi su taisyklių ar principų pažeidimais, kurie daro neigiamą poveikį organizacijai0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Užtikrina, kad atleisti darbuotojai išeitų garbingai ir profesionaliai0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Samdo darbuotojus, reklamuoja ar naudoja resursus atsižvelgdamas tik į verslo poreikius, o asmeninę naudą0, 1, 2, 3, 4, 5, 61
Raportuoja apie etinius pažeidimus savo vadovui0, 1, 2, 3, 4, 5, 61

Kitos formos

Darbo vietos vertinimas

Sprendimai padaliniams/filialamsSprendimai personalui

Inžinieriaus vertinimas

Sprendimai paslaugomsSprendimai personaluiSprendimai įrangai

Parduotuvės vertinimas

Sprendimai parduotuvėmsSprendimai paslaugoms

Patalpų vertinimas

Sprendimai parduotuvėmsSprendimai padaliniams/filialamsSprendimai paslaugoms

Transporto vertinimas

Sprendimai padaliniams/filialamsSprendimai įrangai

Vadybininko vertinimas

Sprendimai padaliniams/filialamsSprendimai parduotuvėmsSprendimai paslaugomsSprendimai personalui